ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 25.08.2017-12.09.2017, concurs pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante, (perioadă determinată) de asistenți
medicali de laborator, astfel:

  • Laborator analize medicale (punct de lucru – Clinica boli infecțioase I) 1 post
  • Laborator analize medicale (echipa de gardă) 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:

  • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală .
  • Nu necesită vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

10.08.2017-18.08.2017 – depunere dosare,
25.08.2017 – selecție dosare,
28.08.2017, ora 9:00 – afișare rezultate selecție dosare,
până în 29.08.2017, ora 9:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
30.08.2017 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
31.08.2017, ora 10:00 – proba scrisă,
31.08.2017, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
până în 01.09.2017, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
05.09.2017 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
06.09.2017, ora 10:00 – interviul,
06.09.2017, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
până în 07.09.2017, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
11.09.2017 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
12.09.2017 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr.Dan Sîmpălean