Fekvőbeteg beutalási kritériumok sora:

  1. Szülés
  2. Orvosi-sebészeti sürgősségek és olyan helyzetek, amelyekben a beteg élete veszélyben van vagy esély van ilyen helyzet kialakulására, amely szükségessé teszi a folytonos orvosi ellátást
  3. Lehetséges endemo-epidémikus (járvány) jellegű betegségek, amelyekre elszigeteltség és kezelés szükséges
  4. Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 286/2009-es sz. Büntetőjogi törvénykönyvről szóló törvény 109-es, 110-es, 124-es és 125-ős cikkely alá eső betegek, illetve olyan, ügyészi rendelet által megszabott, esetekben, amikor a bünügyi eljárás vagy ítélkezés idején kötelező a beutalás vagy az elszigeteltség, ugyanakkor olyan, szabadságuktól megfoszott személyek kezelése, akiknek a büntetésüket, a bírósági határozatnak megfelelően, egy börtönkórházban kell letölteniük, továbbá olyan börtönből való betegek kezelése, akiknek a betegségük börtönkórházon belüli megfigyelésre és kivizsgálásra szükségel.
  5. Egy egynapos beutalóval vagy járóbeteg ellátással nem lehet megjelölni a diagnózist vagy elvégezni a kezelést
  6. Olyan betegek, akik hosszútávú – évek –  fekvőbetegi orvosi ellátásra szorulnak.

 

Egynapos fekvőbeteg beutalási kritériumok:

  1. Olyan sebészeti-orvosi sürgősségek, amelyeknek a felügyelete 12 óráig is eltarthat és a szabályzatokban előírt feltételeknek megfelelően kell megtörténnie
  2. Járóbeteg ellátással nem lehet megjelölni a diagnózist vagy elvégezni/felügyelni a kezelést
  3. Járványos betegek, akiknek betegségének kezeléséhez nem szükségeltetik a szabályzatokban előírt feltételeknek megfelelő elszigetelés
Birou de presa