A fekvőbetegeket hozzátartozóik kedd, csütörtök, szombat és vasárnapi napokon 14.00-16.00 óra között látogathatják meg.

  • A kórteremben a látogatók száma egy fekvőbetegre egy személy lehet, a Maros Megyei Klinikai Kórház vezetősége pedig javasolja a 14 éven aluli gyerekek jelenlétének mellőzését.
  • Az intenzív osztályon fekvő betegeket naponta csak a család tagjai, vagyis a szülők, gyerekek, testvérek látogathatják, viszont csak egy vagy legtöbb két személy vehet részt a látogatáson, tiszteletben tartva belső prócedurákat.
  • A kórház bármely osztályára/részlegére felvett beteg családtagjai, kérésre, közvetlenül beszélhetnek a kezelőorvossal a munkaideje alatt, az osztály-/részlegvezető vagy rendező által meghatározott program alapján.
  • A fent leírt szabály alól kivételt képeznek a végső vagy kritikus állapotú betegek, akiket a családtagoknak joguk van meglátogatni órától függetlenül vagy kérhetik egy családtag állandó jelenlétét a beteg mellett, a kezelőorvos jóváhagyásával, függetlenül melyik osztályra/részlegre van felvéve a beteg, ha ezt az osztály/részleg körülményei megengedik. Ellenkező esetben biztosítani kell a családnak a beteghez való periodikus bejárási lehetőséget, illetve várakozásra megfelelő helyet szolgáltatni az illetékes osztály/részleg közelében.
  • Az egészségügyi intézmény bármely osztályán/részlegén fekvő betegek esetében, akik, a bemutatott kórtanuk értelmében, mozgáskorlátozottak, megengedett egy személy folytonos bejárása.
  • Bármely osztály/részleg intenzív ágára felvett gyerek egyik szülejének folytonos jelenléte kérésre biztosítva van.
  • Az egészségügyi intézmény bármely osztályára/részlegére felvett 14 éven aluli gyerek egy hozzátartozójának folytonos jelenléte kérésre megengedett.
  • Az egészségügyi intézmény bármely osztályára/részlegére felvett 14  és 18 év közötti gyerek egy hozzátartozójának folytonos jelenléte az osztály-/részlegvezető jováhagyásával megengedett.
Birou de presa