REZIDENSTÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk, hogy megváltozott a rezidensek gyakorlati képzésekre való szétosztása a 101/2015 sz. Rendelet által, amely kiegészítette a Betegellátási hálozatnak a gyógyszerészeti, fogorvosi és orvosi szakok nómenklatúrájában előírt szakmákban való rezidensi előképzettség elvégzésének módjára vonatkozó 1.141/1.386/2007 sz. Közegészségügyi Minisztérium és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium Rendeletét.

2015.03.01.-től az előképzettségekre való szétosztási kéréseket ahhoz az akkreditált egészségügyi intézményhez kell benyújtani, amely rendszerében létezik az a részleg-osztály, amelyen a gyakorlati képzés fog lefolyni.

A rezidenseknek 30 nappal a képzési modul elkezdése előtt az akkreditált egészségügyi intézményhez kell benyújtaniuk a képzés elvégzéséhez szükséges kérést (mellékelt sablon) ellátva, a mellékelt sablonnal megegyezően, az osztály-/ klinikai osztályfőnök elfogadási beleegyezésével. A kéréshez a rezidensi könyv első oldalának a fénymásolatát is hozzá kell csatolni.

Az akkreditált egészségügyi intézmény kiosztja a rezidenseknek az elhelyezési átiratot, amelyet a rezidensek kötelesek leadni ahhoz az akkreditált egészségügyi intézményhez, ahol a képzési modul lesz tartva vagy, más esetben, az alkalmazó intézményhez.

A modul elvégzése után, amelyet bejegyeznek a könyvbe, a rezidenseknek kötelező leadni az intézményhez, ahol a képzés történt, egy fénymásolatot a rezidensi könyvről – az első oldalról, illetve arról, amelyre be van jegyezve a kézpési modul elvégzése.

A könyvet az évi láttamozással az alkalmazó intézmény humán erőforrásokkal megbízott osztálya látja el az egyéni okiratcsomóban található okiratok alapján (hónapos munkaidő, megszakítások és más ilyen jellegű okiratok).