ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 10.10.2018 – 09.11.2018, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată:

Muncitor necalificat la Întreținere spital 2 posturi
Muncitor necalificat la Bloc alimentar 2 posturi
Șofer I la Serviciul transport, administrativ, tehnic 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:

Pentru muncitor necalificat:

 • Școală generală
 • Nu necesită vechime în meserie

Pentru șofer:

 • Permis de conducere pentru categoriile B, C, E
 • Vechime minim 3 ani în activitate ca șofer

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 10.10.2018-23.10.2018 – depunere dosare,
 • 30.10.2018 – selecție dosare,
 • 30.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 31.10.2018, până la ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 01.11.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 02.11.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 02.11.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • 05.11.2018, până la ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 06.11.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 07.11.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 07.11.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
 • 08.11.2018, până la ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 09.11.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 09.11.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 9 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan