ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 23.04.2018-04.05.2018, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, pe perioadă determinată de referent de specialitate debutant (personal contractual) la Serviciul R.U.N.O.S.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • Diplomă de licență,
  • Nu necesită vechime în specialitate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

10.04.2018-16.04.2018 – depunere dosare,
23.04.2018 – selecție dosare,
23.04.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
până în 24.04.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la
selecția dosarelor,
25.04.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
26.04.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
26.04.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
până în 27.04.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
30.04.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
02.05.2018, ora 10:00 – interviul,
02.05.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
până în 03.05.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
04.05.2018 – afișarea rezultatelor soluționării
contestațiilor cu privire la interviu,
04.05.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr .Dan Sîmpălean