ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 10.09.2018-15.10.2018, concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante, (perioadă nedeterminată) de asistenți medicali generaliști, astfel:

 • Secția clinică medicină internă 2 posturi
 • Secția clinică dermatovenerologie 1 post
 • Secția clinică boli infecțioase I 1 post
 • Bloc operator II (Ginecologie) 1 post
 • Bloc operator IV (Ortopedie) 1 post
 • Bloc operator V (Urologie) 1 post
 • Ambulatoriu integrat 3 posturi

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist.
 • Nu necesită vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 10.09.2018-21.09.2018 – depunere dosare,
 • 28.09.2018 – selecție dosare,
 • 01.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 02.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 03.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 04.10.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 05.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 08.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 09.10.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 10.10.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 11.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate interviu,
 • până în 12.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 15.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 15.10.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan