ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 30.05.2018-28.06.2018, concurs pentru ocuparea a 11 posturi temporar vacante, (perioadă determinată) de asistenți medicali generaliști, astfel:

 • Secția clinică medicină internă 4 posturi
 • Secția cardiologie 1 post
 • Secția clinică chirurgie generală 2 posturi
 • Secția ATI 1 post
 • Secția neonatologie prematuri 2 posturi
 • Compartiment clinic endocrinologie 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală .
 • Nu necesită vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 30.05.2018-06.06.2018 – depunere dosare,
 • 13.06.2018 – selecție dosare,
 • 14.06.2018, ora 10:00 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 15.06.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 18.06.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 19.06.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 20.06.2018, ora 10:00 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 21.06.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 22.06.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 25.06.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 26.06.2018, ora 10:00 – afișare rezultate interviu,
 • până în 27.06.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 28.06.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 28.06.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr. Dan Sîmpălean