ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 13.08.2018-28.08.2018, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante (perioadă nedeterminată), de asistent medical de radiologie la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală – punct de lucru RMN

Condiții specifice de studii:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală în specialitate .

 

Condiții specifice de patricipare la concurs:

 • Vechime de cel puțin 2 ani, ca asistent de radiologie, într-un laborator de radiologie cu serviciu de RMN și/sau CT sau cel puțin radiologie convențională digitală;
 • Cunoștințe de IT si aptitudini de folosire a softurilor specifice aparatelor de RM și/sau CT;
 • Scrisoare de recomandare de la medicul radiolog cu care a muncit , care să ateste cunoștințele și aptitudinile candidatului;
 • Cunoștințe și experiență de cel puțin 2 ani în administarea intravenoasă a substanțelor de contrast și în folosirea injectoarelor automate;
 • Cunoștințe în acordarea măsurilor de prim ajutor în cazul apariției reacțiilor adverse la substanțele de contrast;

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 27.07.2018 – 09.08.2018 – depunere dosare,
 • 13.08.2018 – selecție dosare,
 • 13.08.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 14.08.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 16.08.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 17.08.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 17.08.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 20.08.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 21.08.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 23.08.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 23.08.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
 • până în 24.08.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 27.08.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 28.08.2018 – afișarea rezultatelor finale.

 

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan