ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 12.09.2018-17.10.2018, concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de infirmiere astfel:

 • Secția clinică boli infecțioase I 2 posturi
 • Secția clinică dermatovenerologie 1 post
 • Bloc operator I (Chirurgie) 1 post
 • Bloc operator IV (Ortopedie) 1 post
 • Bloc operator V (Urologie) 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Școală generală,
 • Nu necesită vechime în muncă.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 12.09.2018-25.09.2018 – depunere dosare,
 • 02.10.2018 – selecție dosare,
 • 03.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 04.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 05.10.2018, ora 10:00 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 08.10.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 09.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 10.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 11.10.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 12.10.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 15.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate interviu,
 • până în 16.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 17.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 17.10.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan