ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 11.09.2018-11.10.2018, concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de portari la Compartiment pază:

Condiții specifice de participare la concurs pentru portar:

 • Diplomă de absolvire a școlii generale,
 • Atestat de pază/securitate sau dovadă că este în curs de obținere a atestatului,
 • Nu necesită vechime în muncă.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 11.09.2018-24.09.2018 – depunere dosare,
 • 01.10.2018 – selecție dosare,
 • 01.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 02.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 03.10.2018, ora 15:30 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 04.10.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 04.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 05.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 08.10.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 09.10.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 09.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
 • până în 10.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 11.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 11.10.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan