ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 19.09.2018-19.10.2018, concurs pentru ocuparea unui post vacant, (perioadă nedeterminată) de asistent medical nutriție și dietetică la Compartiment nutriție și dietetică.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea nutriție și dietetică.
 • Nu necesită vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 19.09.2018-02.10.2018 – depunere dosare,
 • 09.10.2018 – selecție dosare,
 • 09.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 10.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 11.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 12.10.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 12.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 15.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 16.10.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 17.10.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 17.10.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
 • până în 18.10.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 19.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 19.10.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan