ANUNȚ

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 17.09.2018-22.10.2018, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată:

Îngrijitoare la:

 • Secția clinică medicină internă 1 post
 • Secția clinică boli infecțioase I 3 posturi
 • Secția clinică boli infecțioase II 1 post
 • Secția clinică oncologie medicală 1 post
 • Bloc Operator III (Oftalmologie) 1 post
 • Ambulatoriu integrat 1 post
 • Întreținere spital 1 post

Brancardieri la:

 • Secția clinică oncologie medicală 1 post
 • Secția clinică chirurgie generală 1 post

Condiții specifice de participare la concurs pentru îngrijitoare:

 • Școală generală,
 • nu necesită vechime în muncă.

Condiții specifice de participare la concurs pentru brancardieri:

 • Școală generală,
 • nu necesită vechime în muncă.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 17.09.2018-28.09.2018 – depunere dosare,
 • 05.10.2018 – selecție dosare,
 • 08.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 09.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 10.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 11.10.2018, ora 10:00 – proba practică,
 • 12.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate la proba practică,
 • până în 15.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor la proba practică,
 • 16.10.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba practică,
 • 17.10.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 18.10.2018, ora 10:00 – afișare rezultate interviu,
 • până în 19.10.2018, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 22.10.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 22.10.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan