Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 16.03.2018-28.03.2018, concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate I (personal contractual) la Compartiment relații cu publicul.

Condiții specifice de participare la concurs
– Diploma de licență,
– Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 26.02.2018-09.03.2018 – depunere dosare,
 • 16.03.2018 – selecție dosare,
 • 16.03.2018, ora 15:30 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 19.03.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 20.03.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 21.03.2018, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 21.03.2018, ora 15:30 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 22.03.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 23.03.2018 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 26.03.2018, ora 10:00 – interviul,
 • 26.03.2018, ora 15:30 – afișare rezultate interviu,
 • până în 27.03.2018, ora 15:30 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 28.03.2018 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 28.03.2018 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6,
camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365- 882572.

MANAGER,
Dr.Dan Sîmpălean