ANUNȚ

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 19 aprilie 2018 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de registrator medical debutant la Laborator radiologie și imagistică medicală.

Condiții de promovare :

  • Minim 6 luni vechime în activitate.

 

MANAGER,
Dr.Dan Sîmpălean